Bemutatkozás

Az Areión Egyesület 2008 tavaszán alakult 13 alapító taggal. A Csongrád Megyei Bíróság Pk.60/035/2008/4 számú határozatával közhasznú szervezetként, 2495. sorszám alatt vette nyilvántartásba. Az Egyesület sokoldalú közművelődési, kulturális és művészeti tevékenységet folytat: irodalmi, művészeti, néprajzi, közművelődési programok, események, rendezvények, kiállítások szervezésével és koordinálásával; könyvek, periodikumok kiadásával és terjesztésével; ismeretterjesztéssel; iskolarendszeren kívüli oktatással; tudományos kutatással foglalkozik. 2014-ben a közhasznúságról az azzal járó adminisztrációs terhek növekedése miatt a szervezet lemondott.

Megalakulása óta az Areión Egyesület többször működött közre a Móra Ferenc Népszínház országhatárokon belüli fellépéseinek és határainkon túli (elsősorban erdélyi) turnéinak megszervezésében, ezeket anyagilag is támogatta. A Katolikus Ifjúsági Alapítvánnyal és a Millenniumi Kávéházzal közösen több irodalmi estet és képzőművészeti kiállítást szervezett Szegeden. A Szegedi Írók Társaságával, a Szegedi Akadémiai Bizottság Művészeti Szakbizottságának Szépírói Munkacsoportjával, a Meritum Egyesülettel, a VMDK Szegedi Csoportjával és az Ötágú Síp Kulturális Egyesülettel is  rendre együttműködik programok szervezésében. 2010. óta minden esztendőben részt vesz a Szegedi Tudományegyetem két nagy kulturális projektjében (Egyetemi Tavasz, Őszi Kulturális Fesztivál), valamint a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár partnereként az Ünnepi Könyvhét szegedi eseményeinek szervezésében. 2017-ben rendeztük meg először a Tisacra Összművészeti Minifesztivált. A fesztivál egy új tematikával, új alkotói és befogadói regiszterrel: a szakralitással kíván hiánypótló szerepet betölteni a nyári fesztiválok sorában. Szeged bővelkedik a szakrális terekben, azonban eddig szinte egyetlen rendezvény sem igyekezett többet látni és láttatni belőlük néma történelmi díszletnél. A Tisacra Fesztivál már helyszínében is törekedett ennek az ősi, mély minőségnek a megragadására, ezért Szeged legrégibb szakrális terét, s egyben abszolútumát, az alsóvárosi Havas Boldogasszony templomot és a vele egyet jelentő ferences rendházat választotta otthonául, jelesül a kolostorudvart, azaz a quadrumot. 2017 és 2018 után 2019-ben forrás hiányában nem tudtuk megrendezni az eseményt, 2020-ban azonban újra sikerült megvalósítanunk a Tisacra fesztivált.

Az Egyesület könyvkiadói tevékenysége 2011 őszén indult, ekkor jelentettük meg a Szeged effekt című antológiát, amely Szegedhez kapcsolódó élményeket, benyomásokat rögzít, kifejezetten ebbe a kötetbe készült, máshol még nem publikált szövegek által. 2012-ben adtuk ki a Szeged effekt 2 antológiát, s azóta újabb köteteket tudtunk megjelentetni.

Az Areión Egyesület 2011. november 6-ától 2017. november 6-ig üzemeltette a SzegediLap.hu című kulturális-művészeti portált, amelynek látogatottsága ez alatt az idő alatt meghaladta a 550.000-et.

Az Areión Egyesület háttérszervezete a Magyar Írószövetség Csongrád-Csanád vármegyei Írócsoportjának, partnere a Magyar Írószövetségnek. 

Könyveink

Bátyi Zoltán: Krétarajzok, gázgyár falára (novellák, 2022)
Weiner Sennyey Tibor: Weöres Sándor kozmikus költészete és titkos világai (esszék, 2022)
Tóth Marcell: Szegedi vitézek, vitéz szegediek. A Vitézi Rend és Szeged (2022)
Kiss Ernő (szerk.): Szilvesztertől – Szilveszterről. Ördögh Szilveszter emlékkönyv (2022)
Bene Kálmán: Egy vakíró élet-halál meséi. Mesekönyv felnőtteknek (2022)
Bogoly József Ágoston: Interface (versek, 2022)
Tóth Marcell: A Király utcától a Király utcáig. XX. századi zsidósors egy fotóhagyaték alapján (2020)
Máté Zsolt: Akivel oldottál, azzal köss. Tanulmányok Szeged múltjából (2020)
Bene Kálmán: Látástól vakulásig. Egy filosz töprengései (2020)
Móger Tímea: Falvédőszövegek (versek, 2020)
Petrovics István: Várostörténeti mozaikok. Barangolások a középkori Szegeden és környékén (2019)
Nagy Miklós: Francia megszállás Szegeden (1918–1920) (2019)
Bátyi Zoltán: Csókolj meg, Júdás! (novellák, 2018)
Tömörkény 150. Tanulmányok a 150 éve született Tömörkény István tiszteletére (2016)
Üzenet a másvilágra. Hommage a Tömörkény (antológia, 2016)
Szabó Pál: 1440 – Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei (2015)
Lennert (Móger) Tímea: Kollázs (versek, 2012)
Bene Zoltán: A méltányolás ideje (kritikák, recenziók, tanulmányok, 2012)
Szeged effekt 2 (antológia 2012)
Szeged effekt (antológia, 2011)